NABÓR DO "MAŁEJ ORKIESTRY"

Opiekunowie "Małej Orkiestry" zapraszają uzdolnione muzycznie dzieci z klas pierwszych na przesłuchanie do nowego składu zespołu perkusyjnego,które odbędzie się w piątek 6 marca o godz. 13.00 w sali 05. Po wstępnej rekrutacji uczniowie otrzymają regulamin uczestnictwa w zajęciach.

                                                                             M. Gut i A. Jóźwiak

KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ

 Gratulacje dla Wojtka Wadowskiego z kl.1c, który uzyskał wyróżnienie w Miejskim I Powiatowym Konkursie Poezji Śpiewanej dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs ten  odbył się w ramach XX Przeglądu Recytatorskiego „MIĘDZY WIERSZAMI”  w Pałacu Młodzieży w dniu 17.01.2015r. Zwycięską piosenkę Jacka Kaczmarskiego pt.: „Mury” Wojtek prezentował również podczas koncertu galowego w dniu 07.02.2015r. Swoim wykonaniem zachwycił nie tylko jurorów,  widownię, ale przede wszystkim koleżanki i kolegów z klasy oraz wychowawców . Jeszcze  raz gratulujemy Wojtkowi wyróżnienia, tym bardziej, że był to jego pierwszy występ. Życzymy dalszych sukcesów!

    Aleksandra Meier  i Sylwia Marecka oraz uczniowie z kl.1c

SZKOŁY ZAWODOWE

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem szkół zawodowych w Bydgoszczy:

https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe/

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Kcyńskiej 49 w Bydgoszczy OGŁASZA NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SP i G w roku szkolnym 2015/2016.

Rodziców dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o kontakt telefoniczny (52 37 313 35) lub osobisty w sekretariacie szkoły do 28 marca 2015r.

Termin ten podyktowany jest koniecznością zaplanowania klas integracyjnych w przyszłym roku szkolnym.

Nabór na rok szkolny 2015/2016 planowany jest przez Urząd Miasta Bydgoszczy we wszystkich typach szkół za pomocą elektronicznego systemu, w następujących terminach: I klasy SP: 16 marca - 10 kwietnia, I klasy gimnazjalne: 27 kwietnia - 2 czerwca br.

Jednocześnie informujemy, że „Drzwi Otwarte” szkoły dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców odbędą się w sobotę 14 marca 2015r. w godz. od 10:00 do 13:00   

                           SERDECZNIE ZAPRASZAMY

                      dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

ZOBACZ CO W PROGRAMIE ...

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS III GIMNAZJUM

W związku ze zbliżającym się naborem elektronicznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, w celu usprawnienia wykonywania badań kandydatów do szkół o profilu zawodowym Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o:

- zgłaszanie się zgodnie z terminami badania dla danej szkoły według opracowanego harmonogramu

 - posiadanie niezbędnej dokumentacji,

 SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ

Drogi Szóstoklasisto!

W związku z uruchomieniem serwisu dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej , za pomocą którego możecie sprawdzić swoje dane przekazane przez szkołę do OKE w Gdańsku oraz po napisaniu sprawdzianu – sprawdzić swoje wyniki.

Każdy uczeń przystępujący do sprawdzianu ma obowiązek:

  • Odebrać od wychowawcy klasy osobisty login i hasło
  • Zalogować się na stronie

http://wyniki.oke.gda.pl

lub na stronie szkoły: www.zs14.bydgoszcz.pl – serwis dla ucznia

  • Sprawdzić swoje dane
  • O nieprawidłowościach należy bezzwłocznie poinformować wychowawcę klasy

Ważne:

Nie wolno zmieniać hasła.

W przypadku zagubienia kartki należy poinformować wychowawcę klasy.

UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM

Drodzy uczniowie klas trzecich gimnazjum

Informuję, iż został uruchomiony  serwis dla uczniów klas trzecich gimnazjum, gdzie można sprawdzić swoje dane przekazane przez szkołę do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, a także sprawdzić swoje wyniki egzaminu w czerwcu.
Każdy uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego obowiązkowo:
1. Odbiera swój login i hasło od wychowawcy klasy
2. Loguje się na stronie
http://wyniki.oke.gda.pl/
3.Wnikliwie sprawdza wprowadzone dane
4. O każdej niezgodności informuje niezwłocznie wychowawcę klasy.

Dodatkowe informacje