XIV edycja Miejskiego Konkursu Matematycznego „LICZYDEŁKO”

W dniach 14 – 15 stycznia odbyły się szkolne eliminacje Matematycznego Konkursu „Liczydełko” dla klas 2 i 3. Wzięło w nim udział 23 uczniów klas drugich i 15 uczniów klas trzecich.

Podczas konkursu w czasie 45 min uczestnicy rozwiązywali zadania matematyczne o różnym stopniu trudności, również wykraczające poza podstawę programową oraz zadania nietypowe. Test skonstruowany był na zasadzie wyboru jednej prawidłowej odpowiedzi z 4 podanych możliwości. Można było otrzymać za rozwiązanie wszystkich 15 zadań maksymalnie 60 punktów.

Gratulujemy wszystkim odważnym uczestnikom!

Do 2 etapu konkursu, który odbędzie się 25 lutego o godz.16.30 w SP 64, zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli od 40 do 60 punktów:

 • Starszak Mateusz

 • Kacperski Jonasz

 • Rosiak Jakub

 • Silarski Arkadiusz

 • Całbecka Agata

 • Śledz Krzysztof

 • Kajetan Barczak

 • Davies Ibiye

 • Miler Szymon

 • Stejka Mateusz

  Organizatorzy: Katarzyna Kozikowska

  Aleksandra Graf

 

 

 

Dodatkowe informacje