670 LAT BYDGOSZCZY

Logotyp rocznicowy 670 lat Bydgoszczy w syntetyczny sposób ukazuje zmiany jakie na przełomie minionych siedmiu wieków nastąpiły w mieście. Grafika przedstawia sąsiadujące ze sobą na nabrzeżu Brdy spichlerze - czytaj więcej ....

TERMINY BADAŃ W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU MEDYCYNY PRACY!!!

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Bydgoszczy w związku z naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 wyznaczył dla uczniów naszego gimnazjum termin badań na 21-22 marca 2016 roku (poniedziałek-wtorek).

Możliwość rejestracji telefonicznej: 523419466/523419404/523419470 w godz. 7.00-14.00.

Ważne informacje:

- Rodzic zgłasza się wraz z dzieckiem,

- uczeń posiada ważną legitymację szkolną,

- konieczność posiadania skierowań ze wszystkich szkół, w których dziecko ma zamiar ubiegać się o przyjęcie,

- przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej dziecka.

Harmonogram i informacje w tej sprawie na stronie internetowej : www.womp.bydgoszcz.pl

KONKURS!

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów gimnazjum do udziału w konkursie-

„Żołnierze wyklęci - pomorscy konspiratorzy” .  Wykonaj jeden rysunek w formie  plakatu!  Nadesłanie prac do 3 lutego 2016 r.

Wykonaną pracę można przynieść do s.18, Małgorzata Torzewska, Andrzej Szewczykowski.

Pani Anna Fotyga poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie  pt. „Żołnierze wyklęci pomorscy konspiratorzy”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy na temat działalności ppor. Feliksa Selmanowicza€“ ps. „Zagończyk”, ppor. Zdzisława Badochy€“ ps. „Żelazny” oraz mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”.  Nadesłanie prac do 3 lutego 2016 r., na adres: Biuro Poselskie Anny Fotygi, ul. 10 Lutego 5/1, 81-366 Gdynia z dopiskiem: „Konkurs plastyczny Żołnierze wyklęci pomorscy konspiratorzy”.  Więcej informacji w załączniku PDF poniżej:

info1

ZMIANY W PLANIE!

Informujemy, że od 1.02 2016 obowiązuje zmieniony plan zajęć. Proszę śledzić zmiany na stronie internetowej. Uczniów, którzy od II semestru realizują wychowanie fizyczne na basenie "Czwórka" prosimy o dostarczenie zgód rodziców (koniecznie przed rozpoczęciem zajęć). Zajęcia na basenie dla  klas: 1ap, 1bp, 1cp,1d, 2cp, 5bp. 5cp. 2dg.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW GIMNAZJUM

Uwaga! 17 lutego o 17.00 w ZS nr 14 ul. Kcyńska 49 szkoły ponadgimnazjalne prezentować będą swoje oferty kształcenia ponadgimnazjalnego (klaster przemysłowy).

11 lutego 2016r o godz. 16.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy ul. J. Sobieskiego odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ,,Mamo, Tato ... jaka szkoła ???"

W II semestrze szkoły ponadgimnazjalne organizują ,,drzwi otwarte", zachęcamy rodziców i uczniów do zwiedzania szkół.

Dodatkowe informacje