W NASZEJ SZKOLE

W naszej szkole uczymy się:

- nawiązywania przyjaznych kontaktów, pomagania sobie nawzajem, odpowiedzialności za budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie

- sposobów rozwiązywania konfliktów i problemów

- czerpania radości, dobrej zabawy bez sięgania po substancje uzależniające

 

Realizowane elementy programów lub programy programy profilaktyczne :

- ,,Cukierki"

- ,,Spójrz inaczej"

- ,,Odlot"

- ,,Trzeci Elementarz, czyli program 7 kroków"

- ,,Unplugged"

- ,,Domowi Detektywi"

- ,,Wróć"

przygotowują uczniów do podejmowania dobrych, odpowiedzialnych decyzji.

CZYM SIE RÓŻNIMY

 Czym różnimy się od innych szkół?

 

  • Wysoko wykwalifikowana kadra                                                

  • Klasy do 20 osób

  • Nauka języka angielskiego w małych grupach

  • Dwóch nauczycieli na lekcji

  • Opieka specjalistyczna: pedagog, psycholog, logopeda

    Czytaj więcej: CZYM SIE RÓŻNIMY

O NAS

i Integracyjne Gimnazjum nr 37

 

  Uczniami naszej szkoły są dzieci i młodzież w normie intelektualnej i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w wieku od 7 do 13 lat w szkole podstawowej i od 13 do 15 lat w gimnazjum.

  Jesteśmy “Krajowym Liderem Szkół Integracyjnych. Przy szkole działa "Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom."

  Pracujemy w oparciu o programy innowacyjne, stale modyfikowane i doskonalone. Wspomagamy rodziców w procesie przygotowania uczniów do wyboru i pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych.

Czytaj więcej: O NAS

Dodatkowe informacje