SZKOŁA PODSTAWOWA

ZARZĄD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  12 
Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI 
W BYDGOSZCZY
w roku szkolnym 2014/2015

STANOWIĄ:

Wyniki wyborów do zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015 z dnia 24.09.2014r. :


Zofia Lashmann (6b) -  przewodnicząca
Daria Nowak (6d) - zastępca przewodniczącej
Emilia Gockiewicz (4a) -  sekretarz

Opiekun samorządu SP 12 - Arkadiusz Kozikowski
Rzecznik praw ucznia Sp 12 - Michał Araszewski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP 12

 

Dodatkowe informacje